Tietosuoja­seloste

Kauneushoitola Eerika

Me pidämme yhteystietosi ja asiakirjat salassa. Lue tietosuojaselosteesta, kuinka käsittelemme sinua käsitteleviä tietoja

Tietosuoja­seloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Eerika
Y-tunnus: 2322262-6

Hallituskatu 5,
95400 Tornio

Puh. +358 40 163 1789
eerika@kauneushoitolaeerika.fi

2. Yhteyshenkilö

Eerika Putkonen
Puh. +358 40 163 1789
eerika@kauneushoitolaeerika.fi

3. Rekisterin nimi

Kauneushoitola Eerika suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kauneushoitola Eerika käyttää kerättyjä henkilötietoja suoramarkkinointiin, asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan asiakkaan antamia tietoja, joita käytetään ensisijaisesti suoramarkkinointiin. Henkilötietoja asiakkaalta kerätään seuraavasti: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti. Henkilötietojen lisäksi asiakkaalta voidaan kerätä tietoa asiointien ajankohdista ja ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kokoaa rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa Kauneushoitola Eerikalle suoramarkkinointia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kauneushoitola Eerika ei luovuta tietoja muuhun kuin Kauneushoitola Eerikan myyjien ja markkinointihenkilöiden käyttöön kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallentuvat Kauneushoitola Eerikan palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Tietonsa Kauneushoitola Eerikalle luovuttaneilla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohdassa 2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kauneushoitola Eerika korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Pin It on Pinterest